Skater Girl

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

เกม 3D Runner ที่คุณควบคุมผู้หญิงเล่นสเก็ตและรวบรวมเหรียญ ใช้เหรียญเพื่อปลดล็อกเครื่องแต่งกายเล่นสเก็ตใหม่

วิธีการเล่น