Gotia.io

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

การต่อสู้กับผู้เล่นหลายคนด้วยดาบและโล่! ขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นและทำให้ผู้เล่นอื่น ๆ กระหน่ำ!

วิธีการเล่น