Bunny Skater

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

ช่วยกระต่ายเก็บแครอทมากมาย และเป็นหน้าที่ของคุณในการชี้นำกระต่ายให้ตัดผ่านอุปสรรคเพื่อเก็บแครอททั้งหมด ยิ่งคุณเก็บแครอทได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้คะแนนมากขึ้น! ผ่าน 30 ด่านและด่าน 3 ด่าน!

วิธีการเล่น