รถบรรทุกและดีเซล

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

คุณต้องรวบรวมน้ำมันดีเซลและหลีกเลี่ยงกำแพงและสิ่งกีดขวางอื่น ๆ บนท้องถนน คลิกหรือแตะบนหน้าจอเพื่อย้ายรถบรรทุกขึ้นหรือลงบนถนนหลีกเลี่ยงกำแพงและพยายามให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด

วิธีการเล่น