สายคณิตศาสตร์

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

Mathematics Line เป็นเกมปริศนาที่สนุกในเกมนี้คุณควรแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยการเลือกตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา

วิธีการเล่น