เขตสงคราม

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

วัตถุประสงค์ของเกมคือการปกป้องดินแดนจากการโจมตีของสงครามเข้าไปในพื้นที่สงครามและทำลายพวกเขาเลือกรูปแบบอาวุธชนิดต่าง ๆ

วิธีการเล่น