Stickman Archer 4

01/12/19
24

รายละเอียดของเกม

ทำลายศัตรูด้วยธนูของคุณก่อนที่พวกเขาจะฆ่าคุณ บิดหัวและแขนขาของร่างกายด้วยการยิงที่แม่นยำ ใช้ปืนใหม่ในโหมด MRgun และเป่าหัวศัตรูด้วยปืนพกและปืนกล รับเพชรและอัพเกรดคลังแสงของคุณ Stickman Archer 4 อยู่ที่นี่แล้ว

วิธีการเล่น