เรขาคณิตทาวเวอร์

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

วิธีการเกี่ยวกับการสร้างหอเบอร์เกอร์ หรือหมีเท็ดดี้? วางรายการด้วยความแม่นยำเพื่อกองไว้ในหอคอยที่สูงที่สุดในโลก!

วิธีการเล่น