Spot The Spot

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

ปฏิกิริยาตอบสนองของคุณดีแค่ไหน? แสดงให้เราเห็นโดยการสังเกตวงกลมสีแดงท่ามกลางกลุ่มคนอื่น เร็ว. รับคะแนนและใช้พวกเขาเพื่ออัปเกรดเกมของคุณ

วิธีการเล่น