E Switch

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

ปริศนาที่น่าสนใจที่จะท้าทายสมองของคุณ หมุนหรือแลกเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างชิปเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียว

วิธีการเล่น