Tribs.io

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

เลือกชนเผ่าของคุณและต่อสู้กับศัตรูของคุณในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ fayas เผาไหม้ plonts ที่ดื่ม agwas ที่ฆ่า fayas

วิธีการเล่น