นักวิทยาศาสตร์ vs มนุษย์ต่างดาว

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

มนุษย์ต่างดาวมายังโลก แต่พวกเขาเป็นศัตรู และนักวิทยาศาสตร์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถหยุดมันได้

วิธีการเล่น