คริสต์มาสเพิ่มจำนวนเต็ม

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

แตะหรือคลิกซานต้าที่มีตัวเลขที่เท่ากับผลรวมของสมการที่อยู่ด้านบนของหน้าจอ การแตะผิดที่ซานต้าจะทำให้คุณเสียชีวิตและลดคะแนนของคุณ

วิธีการเล่น