KOGAMA: เมืองตะวันตก

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

เข้าสู่ Wild West ตำนานของ Cowboys, Cowgirls ตะวันตกและปืนคุณต้องฆ่าอาชญากร 20 คนเพื่อชนะรอบ วิ่งเข้าไปในรถเก๋งซ่อนอยู่หลังกำแพงไม้และอย่ายิงใส่หมวกคาวบอยของคุณแล้วไปกันต่อ

วิธีการเล่น