สัตว์ปริศนาคณิตศาสตร์

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

เกมคณิตศาสตร์สัตว์เป็นเกมคณิตศาสตร์ที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน 50 รายการในเวลา จำกัด ต่อภารกิจ งานถูกสร้างขึ้นเป็นสมการเชิงเส้นที่มีตัวแปร 2 และ 3

วิธีการเล่น