Stick Running

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

Stick Running ท้าทายผู้เล่นให้วิ่งไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านด่านเลื่อนที่สร้างขึ้นแบบสุ่มที่เต็มไปด้วยอุปสรรคที่อันตราย อุปสรรคมีตั้งแต่ลังเดี่ยวที่มีการออกแบบที่แตกต่างระดับพื้นแตกต่างกันขีปนาวุธที่ทรงพลังและใบเลื่อยหมุน Stick Running ใช้เวลาเพียงชั่ววินาทีในการเรียนรู้ แต่มีชีวิตที่จะเชี่ยวชาญ!

วิธีการเล่น