กล่องสัตว์ประหลาด

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

- ช่วยให้สัตว์ประหลาดพบกันมีสีต่างกัน - อย่ายิงสัตว์ประหลาดลงในกล่องโดยที่สัตว์ประหลาดมีสีเดียวกันภายใน - เพิ่ม / ลดพลังของ“ ปืนใหญ่” จากนั้นยิงสัตว์ประหลาดลงในกล่องมีสัตว์ประหลาดภายใน (มีสีต่างกัน) - ยิง สัตว์ประหลาดที่น้อยที่สุด

วิธีการเล่น