Pac Xon

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

ตัดพื้นที่เพื่อจับภาพผีในเกม Pacman และ Chomp ที่ผสมผสานกันอย่างรวดเร็วและสนุกสนาน

วิธีการเล่น