Shifty Gears

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

ผู้ป่วยที่มีพลังลึกลับเพิ่งหนีจากห้องปฏิบัติการลับ ช่วยเขาหลบหนีในเกมแข่งรถที่น่าตื่นเต้นนี้ เขาสามารถใช้ความสามารถที่ค้นพบใหม่ของเขาเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมและเรียกรถคันอื่นออกจากถนน!

วิธีการเล่น