Flakboy Lab หลบหนี

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

Flakboy ติดอยู่ในแล็บ! หลีกเลี่ยงการทดลองระเบิดและกับดักที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเสรีภาพของเขา กระโดดข้ามแพลตฟอร์มที่สูงขึ้นและอุปสรรคในทางของมนุษย์ต่างดาวสี่ตาผู้บริสุทธิ์ พยายามวิ่ง 30 เมตรเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ - คุณมีสามครั้งที่จะสำเร็จภารกิจ Lab Escape ตอนนี้ สะสมเหรียญระหว่างทางเพื่อซื้อโล่สุขภาพแม่เหล็กและอื่น ๆ พร้อมมั่นคงไหม วิ่ง Flakboy วิ่ง!

วิธีการเล่น