กระเบื้องของที่ไม่คาดคิด

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

ในไทล์ของอันที่ไม่คาดคิดคุณจะต้องคลิกที่กลุ่มของไพ่ 2 ใบหรือมากกว่านั้น ระเบิดจะระเบิดกระเบื้องออกไป

วิธีการเล่น