สัตว์ประหลาดมือ

01/12/19
4

รายละเอียดของเกม

กดที่สัตว์ประหลาดเพื่อเปิดพวกเขาในวิธีที่พวกเขาเชื่อมต่อซึ่งกันและกันด้วยมือ หากดาวทั้งหมดอยู่ในสถานที่ที่มือของ monters เชื่อมต่อคุณจะได้รับดาวในระดับปัจจุบัน

วิธีการเล่น