Cover Orange Journey Pirates

02/12/19
85

รายละเอียดของเกม

Updated! เล่นได้ใน HTML5 บนมือถือด้วย
ภารกิจของคุณใน Cover Orange Journey Pirates คือการปกป้องโจรสลัดสีส้มจากฝนกรดที่เป็นอันตราย ตอนล่าสุดของ Cover Orange จะทำให้ทักษะการคิดของคุณเป็นจริง ขอให้โชคดีและสนุก!

วิธีการเล่น

ใช้เม้าส์เคลื่อนที่