Cube City Racing

01/12/19
0

รายละเอียดของเกม

ความสุขในการขับขี่เริ่มต้นด้วยรถยนต์ลูกบาศก์ในโลกลูกบาศก์ เลือกรถลูกบาศก์ของคุณและเข้าร่วมการจราจร ถ้าคุณต้องการคุณสามารถขับได้อย่างอิสระหรือถ้าคุณต้องการคุณสามารถมีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นด้วยโหมดเกมที่แตกต่างกัน ผู้เล่นหนึ่งหรือสองผู้เล่นสามารถเล่นเกม ตัวควบคุมเกม: ผู้เล่น 1: "W, A, S, D" และ "กะซ้าย" ผู้เล่น 2: "ปุ่มลูกศร" และ "กะขวา"

วิธีการเล่น